Kontingent

Priser for denne sæson.

Gribskov Badminton har en god og sund økonomi, men intet er gratis – heller ikke at spille badminton.

Kontakt Jetta for yderlige information omkring kontingent.

Seniorspillere under uddannelse har mulighed for at ansøge bestyrelsen om nedsat kontingent.
Ansøgningen skal sendes til bestyrelsen i forbindelse med sæsonstart og før første kontingentopkrævning.
Der skal ansøges hvert år med en begrundelse for, hvorfor der ansøges om nedsat kontingent.
Alle sager behandles individuelt.